Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu, w obrębie dyscyplin, zgodnie z uprawnieniami posiadanymi przez Uczelnie.

 1. w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie naukowej:
  1. nauki leśne;
  2. rolnictwo i ogrodnictwo;
  3. technologia żywności i żywienia;
  4. zootechnika i rybactwo.
 2. w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej:
  1. inżynieria lądowa i transport;
  2. inżynieria mechaniczna;
  3. inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.
 3. w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse.

Wyniki konkursu są jawne.


Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2019/2020


OPŁATA: Informujemy, iż osoby ubiegające się o przyjęcie do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2019/2020, nie są zobowiązani do wniesienia opłaty rekrutacyjnej, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 3, Załącznika nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 28/2019 w sprawie: Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.


Ogłoszenie naboru wniosków 2019/20, czytaj...


Konkurs dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej Konkurs  c z y t a j ...


Kwestionariusz osobowy pobierz

Oświadczenie - język   pobierz

 Termin i miejsce przeprowadzenia rekrutacji SALA

Skład Komisji Rekrutacyjnej Skład

Lista osób przyjętych 2019/20 Lista

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR