Conference
University of Agriculture in Krakow
Al. Mickiewicza 21
31-120
Krakow
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
VATIN: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Design : IT UAK