Doctoral school - PhD Student Council

PhD Student Counciladres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
telefon: +48 12 662 43 22
email: samorzad.doktorantow@urk.edu.pl                                                 

 

Zarząd Główny Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
wybrany na rok akademicki 2021/2022


Przewodnicząca: mgr Klaudia Jaszcza

Wiceprzewodnicząca: mgr inż. Karolina Staszel

Sekretarz: mgr inż. Magdalena Janik                                                 

Skarbnikmgr inż. Monika Winczek

 

Przedstawiciele na uczelni

Przedstawiciele w  Radach Dyscyplin:

Ekonomia i Finanse – mgr Agnieszka Martynowicz

Inżynieria lądowa, geodezja i transport – mgr inż. Małgorzata Frosik

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – mgr inż. Dawid Maciejewski

Matematyka – mgr inż. Dawid Maciejewski

Nauki biologiczne – mgr Klaudia Jaszcza

Nauka o zarządzaniu i jakości – mgr inż. Monika Winczek

Rolnictwo i ogrodnictwo – mgr inż. Kamil Szymonik

Technologia żywności i żywienia – mgr inż. Dominika Gubała

Weterynaria – mgr inż. Barbara Kij-Mitka

Zootechnika i rybactwo – mgr Izabela Szpręgiel

Inżynieria mechaniczna – mgr inż. Arkadiusz Bieszczad

Nauki leśne – mgr inż. Karolina Staszel

 
Przedstawiciele w Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów:

 

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny: mgr inż. Barbara Białczyk

 

Wydział Leśny: mgr inż. Karolina Staszel

 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt: mgr inż. Karolina Fryc

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji: mgr inż. Małgorzata Frosik

 

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa: mgr inż. Anna Heród

 

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki: mgr inż. Kamil Bojdo

 

Wydział Technologii Żywności: mgr inż. Marta Kotuła

 

Przedstawiciele w Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Dyscyplinarnej:

 

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny: mgr inż. Monika Winczek

 

Wydział Leśny: mgr inż. Arkadiusz Warczyk

 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt: mgr inż. Barbara Kij-Mitka

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji: mgr inż. Karolina Hap

 

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa: mgr inż. Kamil Szymonik

 

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki: mgr inż. Klaudia Kwiecień

 

Wydział Technologii Żywności: mgr inż. Dominika Gubała

 


Przedstawiciel w Senackiej Komisji ds. Kształcenia:

mgr inż. Barbara Kij-Mitka

Przedstawiciel Doktorantów w Senacie UR:

mgr Izabela Szpręgiel

 

Przedstawiciel w Radzie Bibliotecznej:

mgr inż. Anna Heród

Przedstawiciele w Radzie Szkoły Doktorskiej:

mgr inż. Dawid Kupka

mgr inż. Fabian Przepióra


Przedstawiciel Doktorantów w Doktoranckiej Komisji Stypendialnej:

mgr inż. Barbara Kij-Mitka

Przedstawiciel Doktorantów w Komisji ds. Bytowych:

mgr inż. Arkadiusz Warczyk

Przedstawiciel Doktorantów w Rektorskiej Komisji ds. Równości Płci

mgr inż. Karolina Fryc

mgr inż. Kamil Szymonik

 
Przedstawiciel Doktorantów w Komisji ds. Jakości Kształcenia

mgr inż. Jakub Ptak


Przedstawiciel Doktorantów w Związku Uczelni InnoTechKrak:

mgr inż. Barbara Kij-Mitka

University of Agriculture in Krakow
Al. Mickiewicza 21
31-120
Krakow
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
VATIN: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2019 University of Agriculture in Krakow
Design : IT UAK