Doctoral school - Organizational structure

Head of Doctoral School

prof. dr hab. inż. Zygmunt Maciej Kowalski

Deputy Director of Doctoral School

prof. dr hab. inż. Elżbieta Boligłowa 

THE COUNCIL OF THE DOCTORAL SCHOOL

prof. dr hab. inż. Zygmunt Maciej Kowalski – przewodniczący

prof. dr hab. Andrzej Sechman - -Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą

dr hab. inż. Anna Klamerus-Iwan, prof.URK
dr hab. inż. Robert Jankowiak, prof.URK
prof. dr hab. inż. Elżbieta Boligłowa
prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus
prof. dr hab. Renata Kostogrys                                                 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Żyła
prof. dr hab. inż. Joanna Makulska
prof. dr hab. inż. Wojciech Jagusiak
prof. dr hab. inż. Wojciech Przegon
dr hab. inż. Monika Siejka, prof.URK
dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. URK
dr hab. inż. Artur Wójcik, prof. URK
prof. dr hab. inż. Jacek Antonkiewicz
prof. dr hab. inż. Józef Hernik
dr hab. inż. Katarzyna Utnik-Banaś, prof. URK
dr hab. Jakub Piecuch, prof. URK
 

Administration of the Doctoral School

Anna Domagała

 mgr inż. Joanna Krużel

 
University of Agriculture in Krakow
Al. Mickiewicza 21
31-120
Krakow
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
VATIN: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2019 University of Agriculture in Krakow
Design : IT UAK