Struktura organizacyjna

  1. Szkoła doktorska jest jednostką ogólnouczelnianą.
  2. Szkołą doktorską kieruje Dyrektor szkoły doktorskiej.
  3. W szkole doktorskiej działa Rada szkoły doktorskiej.
  4. Dyrektora i Radę szkoły doktorskiej powołuje Rektor, w trybie określonym w statucie.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR