Samorząd doktorantów

Logo Samorząd Doktorantów

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
telefon: +48 12 662 43 22
email: samorzad.doktorantow@urk.edu.pl

 

Zarząd Główny Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
wybrany na rok akademicki 2021/2022

 

Przewodnicząca: mgr Klaudia Jaszcza

Wiceprzewodnicząca: mgr inż. Karolina Staszel

Sekretarz: mgr inż. Katarzyna Krawczyk

Skarbnikmgr inż. Natalia Gumulak-Wołoszyn

 

Przedstawiciele na uczelni

Przedstawiciele w  Radach Dyscyplin:


Ekonomia i finanse - mgr inż. Dawid Maciejewski
Inżynieria lądowa, geodezja i transport – mgr inż. Małgorzata Frosik

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – mgr inż. Małgorzata Michalik

Matematyka – mgr inż. Dawid Maciejewski

Nauki biologiczne – mgr inż. Monika Winczek

Nauka o zarządzaniu i jakości – mgr inż. Arkadiusz Bieszczad

Rolnictwo i ogrodnictwo – mgr inż. Kamil Szymonik

Technologia żywności i żywienia – mgr inż. Dominika Gubała

Weterynaria – mgr inż. Kamil Kustra

Zootechnika i rybactwo – mgr Klaudia Jaszcza

Inżynieria mechaniczna – mgr inż. Arkadiusz Bieszczad

Nauki leśne – mgr inż. Karolina Staszel

 
Przedstawiciele w Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów:

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny: mgr Barbara Białczyk

Wydział Leśny: mgr inż. Karolina Staszel

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt: mgr inż. Kamil Kustra

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji: mgr inż. Karolina Hap

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa: mgr inż. Anna Heród

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki: mgr inż. Dawid Maciejewski

Wydział Technologii Żywności: mgr inż. Marta Kotuła

 

Przedstawiciele w Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Dyscyplinarnej:

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny: mgr inż. Izabela Szpręgiel

Wydział Leśny: mgr inż. Arkadiusz Warczyk

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt: mgr Klaudia Jaszcza

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji: mgr inż. Małgorzata Michalik

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa: mgr inż. Kamil Szymonik

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki: mgr inż. Arkadiusz Bieszczad

Wydział Technologii Żywności: mgr inż. Dominika Gubała


Przedstawiciel w Senackiej Komisji ds. Kształcenia:

 mgr inż. Karolina Staszel

 

Przedstawiciel Doktorantów w Senacie UR:

mgr inż. Dawid Kupka

 

Przedstawiciel w Radzie Bibliotecznej:

mgr inż. Dawid Maciejewski

Przedstawiciele w Radzie Szkoły Doktorskiej:

mgr inż. Natalia Gumulak-Wołoszyn

mgr Agata Strojewska


Przedstawiciel Doktorantów w Doktoranckiej Komisji Stypendialnej:

mgr inż. Monika Winczek

Przedstawiciel Doktorantów w Komisji ds. Bytowych:

mgr inż. Monika Winczek

Przedstawiciel Doktorantów w Rektorskiej Komisji ds. Równości Płci

mgr inż. Natalia Gumulak-Wołoszyn

mgr inż. Kamil Szymonik

 
Przedstawiciel Doktorantów w Komisji Rektorskiej ds. Jakości Kształcenia

mgr inż. Dominika Kwaśny


Przedstawiciel Doktorantów w Związku Uczelni InnoTechKrak:

mgr inż. Wojciech Krawczyk
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR