Indywidualny plan badawczy

Doktorant w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami opracowuje indywidualny plan badawczy, zawierający w szczególności:

  1. harmonogram i zakres realizacji badafi;
  2. harmonogram przygotowania i termin złożeni rozprawy doktorskiej.

Doktorant składa indywidualny plan badawczy w sekretariacie szkoły doktorskiej co najmniej jeden miesiąc przed upływem terminu zakńczenia pierwszego roku kształcenia.

Indywidualny plan badawczy zostaje przedstawiony przez doktoranta komisji oceniającej Ww terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia.

 

 INDYWIDUALNY PLAN BADAWCZY:

Indywidualny Plan Badawczy / Individual Research Plan Formularz Form    download

Wytyczne do przygotowania IPB

Procedure for Individual Research Plan

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR