Program kształcenia

Kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej trwa osiem semestrów. Jest prowadzone na podstawie programu kształcenia, który umożliwia doktorantom uzyskanie efektów uczeniu się właściwych dla kwalifikacji pełnej na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji, o której mowa w przepisach o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

        PROGRAMY KSZTAŁCENIA:

Program od 2019/20 zobacz...

Program EUROHORT od 1.10.2020 r. zobacz

-----------------------------------------------------------------------------------

      Harmonigram zajęć Sem.1 2019/20 zima

                            Harmonogram zajęć Sem.2 2019/20 lato

Sprawozda..nie semestralne

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR