Cele i zadania

Szkoła doktorska umożliwia doktorantom kształcenie interdyscyplinarne oraz uzyskanie wysokich kompetencji badawczych i osiągnięcie samodzielności naukowej w zakresie określonej dyscypliny naukowej, zgodnie z uprawnieniami posiadanymi przez Uczelnie.

 1. W dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie naukowej:
  1. nauki leśne;
  2. rolnictwo i ogrodnictwo;
  3. technologia żywności żywienia;
  4. zootechnika i rybactwo.
 2. W dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej:
  1. inżynieria lądowa, geodezja i transport;
  2. inżynieria mechaniczna;
  3. inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.
 3. W dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse.
 4. W dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie naukowej nauki biologiczne.
 5. W dziedzinie nauk weterynaryjnych w dyscyplinie naukowej weterynaria.

Kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej trwa osiem semestrów. Jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.


Regulamin Szkoły Doktorskiej - obowiązuje od 1.09.2023  r.:

Uchwała i Regulamin

Uchwała_zmiany w Regulaminie

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin Szkoły Doktorskiej - obowiązuje od 01.10.2022 r.:

 Zarządzenie Rektora 39/2022Regulamin

Sposób dokumentowania przebiegu kształcenia

Regulamin oceny opieki naukowej doktorantów Szkoły doktorskiej

Regulamin oceny śródokresowej doktorantów

Regulamin oceny postępu w realizacji indywidualnego planu badawczego doktorantów i stanu przygotowania rozprawy doktorskiej

____________________________________________________________

Regulamin Szkoły Doktorskiej: Zarządzenie Rektora 27/2019 i Regulamin

Nowelizacja Regulaminu Szkoły Doktorskiej: Zarządzenie Rektora 56/2021

______________________________________________________________

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora - od 28.06.2023 r.

Komunikat Rektora

Regulamin   

Wykaz dokumentów

Wykaz certyfikatów

Oświadczenie

_______________________________________________________________

  Postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora od 1.10.2019 r.

* Zarządzenie Rektora

* Postępowanie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR