Harmonogramy i plany zajęć

      HARMONOGRAM ZAJĘĆ / CLASSES TIME SCHEDULE:

Semestr 1 zimowy 2022/2023

Term 1 winter 2022/2023

Semestr 2 letni 2022/2023

Term 2 summer 2022/2023

Semestr 3 zimowy 2022/2023

Term 3 winter 2022/2023

Semestr 4 letni 2022/2023

Term 4 summer 2022/2023

Semetr 5 zimowy 2021/2022

Semestr 6 letni 2022/23

Term 6 summer 2022/23

Semestr 8 2022/23

Seminaria dyscyplinowe semestr letni 2022/2023

Discipline seminars summer 2022/2023

-----------------------------------------------------------------------------------------------

SPRAWOZDANIE semestralne

TERM REPORT

----------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANY ZAJĘĆ - druki do pobrania / SCHEDULE OF COURSES - forms:

Plan zajęć programowych i seminariów do pobrania

Plan of optional courses and seminars download

Zasady wyboru zajęć programowych

The rules for selection of optional courses

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR