Jakość kształcenia

                                       Jakość Kształcenia w Szkole Doktorskiej

      

      Schemat funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja.

                     

 

                                         System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja

                  

             Schemat Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości kształcenia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja

                              

            

 

 

 

 

 

Uczelnia prowadzi ocenę jakości kształcenia w Szkole Doktorskiej, w szczególności ocenę realizacji zajęć oraz osiąganych przez doktorantów efektów uczenia się, której zasdy określają przepisy o uczelnianym systemie jakości kształcenia.

zał. 1

zał. 2

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR